2019 ජුනි 18 වන අඟහරුවාදා
Irida Vigrahaya
 2019 අප්‍රේල් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනාධිපති කාර්යාලය සහ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය අතර ජාතික........
 2019 අප්‍රේල් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දෙපැත්තෙම අපේක්ෂකයෝ........
 2019 අප්‍රේල් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලුත් අවුරුද්දක ලොකුම ප්‍රවෘත්තිය ලෙස මාරක රිය අනතුරක්.......
 2019 අප්‍රේල් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
...
 2019 අප්‍රේල් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපි බදු ඉතිහාසෙ........
 2019 අප්‍රේල් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
යූ.එන්.පී. නියෝජ්‍ය නායක සහ ඇමැති සජිත් ප්‍රේමදාස.......
 2019 අප්‍රේල් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සිංහල සහ දමිළ අලුත් අවුරුදු උදාවත් සමඟ රටේ ජනතාව.......
 2019 අප්‍රේල් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජවිපෙ ඇඟේ ගාගෙන හලාගෙන...............
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
බජට් එක පාස් කරගන්න ආණ්ඩුවට නොහැකි වූයේ නම්.......
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
විදේශ අමාත්‍යංශය හෙල්ලූ රාඝවන්ගේ කෙරුවාව.......
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලුත් අවුරුදු උත්සව කාලය ඇරඹී තිබේ. ඒ සමඟ බොහෝ දෙනාගේ........
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
වැඩ පරක්කු වෙන්නෙ.......
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
හයෙන් පහේ තුනෙන්.......
 2019 මාර්තු 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනතාව ඉල්ලන්නෙ දිනන අපේක්ෂකයෙක්...........
 2019 මාර්තු 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ 36 වැනි වාර්ෂික මහ සභා රැස්වීමට.......
 2019 මාර්තු 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ලොක්ක එක්ක තුන්........
 2019 මාර්තු 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
විදුලිය කැපිල්ල සම්බන්ධයෙන් පසුගියදා අග්‍රාමාත්‍යවරයා.......
 2019 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සිංහල බෞද්ධ ජනතාවගේ හැඟීම්වලට........
 2019 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කස ගැහුව........
 2019 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
විදුලිය සම්බන්ධයෙන් ලංකාවට ඇත්තේ මහ අපලයකි.......
 2019 ජුනි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30