2019 ජනවාරි 16 වන බදාදා
Irida Vigrahaya
 2018 දෙසැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? ජජ්මන්ට් එක මොනවගේ.......
 2018 දෙසැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ගෙවී ගිය සති කිහිපය තුළදී මේ රටේ දිග හැරෙමින්.......
 2018 දෙසැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රනිල් මහත්තයගේ.........
 2018 දෙසැම්බර් 07 වන සිකුරාදා, ප.ව. 08:24
පිස්සො කවුද.......
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 08:09
ඩොලරය සැලකෙන්නේ ලෝකයේ ශක්තිමත්ම මුදල්.......
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ලංකාවෙ දේශපාලන අර්බුදයේ කේන්ද්‍රය හිටපු අගමැති අස්කිරීම.......
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දිගට ඇදෙන දේශපාලන අර්බුදයේ තවත් නැම්මක් වී.......
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පොහොට්ටුවද - රටද...........
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දිගටම වලි තිබුණනම්.......
 2018 නොවැම්බර් 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පාර්ලිමේන්තුව තුළ ඇතිවෙමින් පැවැති අර්බුදකාරී.......
 2018 නොවැම්බර් 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අර පැනපු එවුන්ට.......
 2018 නොවැම්බර් 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මීට මාසයකට පෙර එනම් ඔක්තෝම්බර් 26 වැනිදා රනිල් වික්‍රමසිංහ.......
 2018 නොවැම්බර් 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පාර්ලිමේන්තුවේ මෙවර ඇතිවෙලා......
 2018 නොවැම්බර් 17 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ රටේ රූපවාහිනී තිරයට මේ තරම් ඇලීගිය ප්‍රේක්ෂක........
 2018 නොවැම්බර් 17 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දීපු චෙක් එක......
 2018 නොවැම්බර් 17 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍යය මේ දිනවල හොඳට තෙම්පරාදු වන වචනයකි.......
 2018 නොවැම්බර් 17 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ෆෙඩරල් ව්‍යවස්ථාව ඕන.......
 2018 නොවැම්බර් 10 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පසුගිය 26 වැනිදා රෑ........
 2018 නොවැම්බර් 10 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
හැම ඒකාම මන්ත්‍රී......
 2018 නොවැම්බර් 10 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
තවත් එක දවසක් විදියට ගෙවීයාමට නියමිතව තිබූ නොවැම්බර් මාසේ 14 වැනිදාට.......
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
 2018 දෙසැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 දෙසැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30