2019 සැප්තැම්බර් 18 වන බදාදා
පොලිටිකල් රහස්
 2019 සැප්තැම්බර් 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනාධිපතිවරණය නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට........
 2019 සැප්තැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කතානායකට සුබ පතමින් සන්ධාන........
 2019 අගෝස්තු 31 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රනිල්ගෙන් ජනපති වෙත විධායකය අහෝසියට........
 2019 අගෝස්තු 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ සතියේ තවත් ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂකයෙක් නිලවශයෙන්........
 2019 අගෝස්තු 17 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සතියේ දේශපාලන කරළියේ වැදගත් සිදුවීම් දෙකක් වාර්තා..........
 2019 අගෝස්තු 10 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ සතියේත් දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ වඩාත් ප්‍රබල.........
 2019 අගෝස්තු 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මාස එකහමාරකට වැඩි කාලයක් තනතුරුවලින් ඉවත්ව.......
 2019 ජුලි 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනාධිපතිවරණයද පළාත් සභා ඡන්දයද......
 2019 ජුලි 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
...
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සතියේ දේශපාලනය රත්කළ මාතෘකා ගණනාවකි........
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පාස්කු බෝම්බ සිද්ධිය තවමත් ආන්දෝලනයට........
 2019 ජුනි 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගිය මාස කිහිපය තිස්සේම ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල.........
 2019 ජුනි 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
හදිසි මහ මැතිවරණයකට යාම ගැන ජනාධිපතිවරයා...........
 2019 ජුනි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පැවති දේශපාලන අර්බුද උග්‍රවන තත්ත්වයක්........
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
යහපාලන රජය පිහිටවූවාට පසු හටගත්.........
 2019 ජුනි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ සතියේත් දේශපාලන කරළිය කැළඹූ........
 2019 මැයි 25 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදුයුදීන්.......
 2019 මැයි 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 08:00
පාස්කු බෝම්බයෙන් පසුව රටේ........
 2019 මැයි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අගමැතිගේ මැදිහත්වීමෙන්........
 2019 මැයි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රටේ ආරක්ෂක තත්ත්වය දේශපාලනය කෙරේ.............
 2019 අගෝස්තු 31 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 සැප්තැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 සැප්තැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අගෝස්තු 31 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 සැප්තැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30