2019 ජනවාරි 20 වන ඉරිදා
GOසිප්
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පොලීසියේ ලොක්කෝ සැට් එකක් තැනක කතාවෙනවලු.......
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පොහොට්ටු පාටියේ ලොක්කා මේ දවස්වල පළාත් සභා පළාත්......
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
උතුරු සභාවෙ ඇමැති නෝනා කෙනෙක් අලුත් පක්ෂයක්.......
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 12:30
රටේ ඉන්න ලොකු තැන විවේචනය කරන ඇමැති සයිස්.......
 2018 ඔක්තෝබර් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපි මේ කියන්නෙ ඈත පළාතක් නියෝජනේ කරන කටකාර........
 2018 ඔක්තෝබර් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ආණ්ඩුවෙ ඉන්න එක්තරා පක්ෂ නායකයෙක් තැන් තැන්වල.......
 2018 ඔක්තෝබර් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ආණ්ඩුවේ ඉහළ තැන්වලට චාමර සලන ඈත පළාතක් බාරව.......
 2018 ඔක්තෝබර් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
යහපාලනේ ආණ්ඩුව හදන්න එහෙම මහන්සි වෙච්ච.......
 2018 ඔක්තෝබර් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඊයෙ පෙරේදා දවසක උඩරට සීතල පළාතක අලි පාටියෙ........
 2018 ඔක්තෝබර් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දැන් උණුවතුරට වැටිලා ඉන්න කාකිසූට් දෙපාර්තමේන්තුවෙ.......
 2018 ඔක්තෝබර් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලි පාටියේ පසුපෙළ අලි පැටව් අතරේ රහසිගත.......
 2018 ඔක්තෝබර් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
තෙලේ බලේ පෙන්නන ආණ්ඩුවේ ආයතනයක ලොකු පුටුවේ.......
 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සිංහල සිනමාවෙ දැවැන්තයො කිහිපදෙනෙක් පසුගිය දවසක.......
 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ආණ්ඩුවෙ ඇමැති නෝනා කෙනෙක්ගෙ පවුලේ මංගල.......
 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
වතුකරේ ලොකුම දේශපාලන පවුල් ගහක උන්නැහේ කෙනෙක්.......
 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රටේ ලොකුමහත්තයයි හිටපු ලොකු තැනයි දෙන්න පසුගියදාක.......
 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගියදාක ආණ්ඩුවෙ ලොකු මහත්තයයි........
 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ළඟදී විසිරෙන එක්තරා පළාත් සභාවක ආණ්ඩුකාර.......
 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මීට අවුරුද්දකට දෙකකට කලින් අපේ රටේ ගුවන්.......
 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගිය කාලෙ ලොකුවට විරසක වෙලා හිටපු.......
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30