2019 ජුනි 26 වන බදාදා
GOසිප්
 2019 මැයි 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 08:00
අලි පාටියෙ අය කොපමණ කිව්වත් ෆොනී තුමාට පොලිසිය.......
 2019 මැයි 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 08:00
ආණ්ඩුවෙ ඉන්න වියපත් මැති ඇමැති ගොල්ල සහ විපක්ෂයෙ........
 2019 මැයි 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 08:00
එක්තරා පළාතක ආණ්ඩුකාර පට්ටමක් දරන උන්නැහේ........
 2019 මැයි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගිය දවසක සිදු වූ මහා ඛේදවාචකයෙන් මියගිය උදවියට පින් පැමිණවීම.......
 2019 මැයි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
උතුරු සන්ධානෙ ලොකු මහත්තයා තමන්ගෙ මන්ත්‍රී සගයකුත්........
 2019 මැයි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලි පාටියේ නළුතුමා පාස්කු ප්‍රහාරය වෙලා දවස් කිහිපයකට.......
 2019 මැයි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඒකාබද්දෙ මල් මන්තිරිතුමාට හැමදාම පුතා කියල කතා........
 2019 මැයි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මහා අපරාධයක් කරපු සහ්රාන්ගේ නෝනව බලන්න කිහිප.......
 2019 මැයි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පුංචිම වාහනේකින් රටේ ලොකුම මන්දිරේකට රහසින්.......
 2019 මැයි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ රටේ ඉහළම තනතුරක් දරාපු සුප්‍රකට නායක පවුලකට අයිති.......
 2019 මැයි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ආණ්ඩුවෙ ඉන්න ඉහළම ඇමැති කෙනෙක් තමන්ගෙ ඇමැති සගයන් කිහිප දෙනෙක්.......
 2019 මැයි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපි මේ කියන්නෙ ආණ්ඩුවට සල්ලි හොයන ලොකුම.......
 2019 මැයි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගිය දවසක පුරප්පාඩු වුණු ආරස්සක අංසෙ ඉහළම පුටුවකට........
 2019 මැයි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ෆොනී උන්නැහේට ජාතික ආරස්සාව භාරදෙන්න කියල.......
 2019 මැයි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ දවස්වල හටගෙන තිබෙන ආරස්සක ප්‍රශ්න ගැන මේ රටේ........
 2019 මැයි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
වෙලා තියෙන බෝම්බ සිද්ධිය ගැන තැන් තැන්වල එක එක අයගේ........
 2019 අප්‍රේල් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
හිටපු ලොකුතැන තවත් විපක්ෂ මන්ත්‍රී කස්ටියක් එක්ක.......
 2019 අප්‍රේල් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ආණ්ඩුවෙ එක්තරා සංස්ථාවක ඉහළ මට්ටමේ.......
 2019 අප්‍රේල් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ආණ්ඩුවෙ අලි පාටියෙ ඉන්න ඉහළම නීති විශාරද දියවන්නා........
 2019 අප්‍රේල් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගියදා සිද්ධ වුණ කනගාටුදායක ඛේදවාචකයෙන් පස්සේ........
 2019 ජුනි 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30