2019 දෙසැම්බර් 09 වන සඳුදා
GOසිප්
 2019 ඔක්තෝබර් 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අත පාටියට බූදල් කියන්න එන මැඩම් පහුගිය ටිකේ.........
 2019 ඔක්තෝබර් 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දියවන්නා කවුන්සිලේ ඉන්න එක්තරා ප්‍රකට නීති ලොක්කෙක්........
 2019 ඔක්තෝබර් 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
විපක්ෂය එක්ක සන්ධාන ගහල දැන් පොහොට්ටු.......
 2019 ඔක්තෝබර් 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මාලිමාවෙන් හරි දිශාව හොයන් යන සහෝදරයන්ට.........
 2019 ඔක්තෝබර් 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලි පෙරමුණේ මහරැස්වීමට ගෝල්ෆේස් එකට ලොකු........
 2019 ඔක්තෝබර් 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
හංසයා වෙනුවෙන් වැඩකරන එක්තරා පක්ෂ දෙකක නායක.......
 2019 ඔක්තෝබර් 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අත පක්ෂය අතට ගන්න හදන මැඩම් ඒකට අතින් පොහොට්ටුවට........
 2019 ඔක්තෝබර් 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගිය කාලෙ ජයටම ක්‍රියාත්මක වුණු ඒත් හිටිඅඩියේ........
 2019 ඔක්තෝබර් 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මහපුටු තරගයේ නාමයෝජනා දවසෙ පොහොට්ටුවේ අපේක්ෂක........
 2019 ඔක්තෝබර් 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අත පාටියෙ සහයෝගය පොහොට්ටුවට දෙන්න ඕන........
 2019 ඔක්තෝබර් 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පොහොට්ටුවෙ ලොක්කො කස්ටියකගෙ ලොකු සාකච්ඡාවක්........
 2019 ඔක්තෝබර් 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කළුතර වෙල් මන්තිරිතුමා තමන් හඳුන්වා........
 2019 ඔක්තෝබර් 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මෑතක පොහොට්ටුවට සැට්වුණු මන්ත්‍රී සයිස් දෙන්නෙක්........
 2019 ඔක්තෝබර් 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රටේ ලොකු මහත්තයයි බස්නාහිර පළාතෙ දේශපාලනේ.........
 2019 ඔක්තෝබර් 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අත බේරගන්න හදපු හාදයෝ ටික දැන් අත සාක්කුවේ දාගෙන........
 2019 ඔක්තෝබර් 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
හිටපු ලොකු තැන මේ දවස්වල සමහරුන්ගෙ දුරකතන.......
 2019 ඔක්තෝබර් 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කොළඹට කිට්ටු දිස්ත්‍රික්කයක කටකාර ඇමැති සයිස්.......
 2019 ඔක්තෝබර් 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
බලවත් දේශපාලන පවුලක තරුණ පුත්‍රයකුට රටේ.......
 2019 ඔක්තෝබර් 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කුකුළත් අරන් හංසයට සැට්වෙන්න ආපු වතුකර මෑන්ට තවමත්.......
 2019 ඔක්තෝබර් 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ලබන මහ පුටු ඡන්දෙන් පස්සෙ රටේ මහ තනතුරු........
 2019 නොවැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 නොවැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 නොවැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 නොවැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 නොවැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30