2020 මැයි 31 වන ඉරිදා
GOසිප්
 2020 පෙබරවාරි 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ආණ්ඩුවෙ දෙවැනි පුටුව දරන හිටපු ලොකු තැන......
 2020 පෙබරවාරි 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පුලතිසිපුරේ දේශපාලන සටන් බිමේ සීතල යුද්ධයක් හටගෙන........
 2020 පෙබරවාරි 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලි පාටියෙ තිබෙන ගෝසාවල් ඉවර නැති නිසා දුකින්.......
 2020 පෙබරවාරි 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගිය ආණ්ඩුව කාලේ ආණ්ඩුවට ගාඩ් එක ලබාදෙන්න.......
 2020 පෙබරවාරි 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලිපාටියේ කොළඹ ඉන්න උප ලොක්කා හම්බෙන්න.........
 2020 පෙබරවාරි 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් ඊළඟට මැතිසබයට එන ජාතික ලැයිස්තු........
 2020 පෙබරවාරි 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනාධිපති ඡන්දයට කලින් උදේ හවස හිටපු ලොකු තැන......
 2020 පෙබරවාරි 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලි පාටියෙ ඉහළම පට්ටමක් දරන මහත්තයෙක් පසුගියදා තමන්ගෙ........
 2020 පෙබරවාරි 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපි මේ කියන්න යන්නෙ ආණ්ඩුවෙ ප්‍රබල ඇමැති සයිස් මහත්තයෙක් ගැන.......
 2020 පෙබරවාරි 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගිය යහපාලනෙ කාලෙ තමන් කරපු ජරමර මාට්ටුවෙලා.......
 2020 පෙබරවාරි 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
උතුරෙන් දියවන්නාවට පත්වුණ මන්තිරිතුමෙක් ඉන්නවා. උන්නැහේ ගිය පාර පාත්වුණේ අත පාටි සන්ධානෙන්.........
 2020 පෙබරවාරි 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අතපාටියේ හිටපු ලොක්කිව විශ්වාස කරන් එළියට........
 2020 පෙබරවාරි 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඉදිරි මහ මැතිවරණයෙන් දියවන්නා කවුන්සිලේට.......
 2020 පෙබරවාරි 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලි පාටියෙ රැඩිකල් උදවිය පක්ෂයක් හදලා ඔන්න ඒකෙ ලකුණ.......
 2020 පෙබරවාරි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනප්‍රිය ක්‍රිකට් තරුවලට සිනමා තරැවලට දේශපාලන වේදිකාවෙ..........
 2020 පෙබරවාරි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලි පාටියෙ කස්ටිය හදපු සන්ධාන මහ ලේකම් පට්ටම.......
 2020 පෙබරවාරි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලුත් ආණ්ඩුවක් හැදුවොත් ඒකට හේත්තු වෙලා.......
 2020 පෙබරවාරි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පුලතිසි පුරේ හිටපු ලොකු මහත්තය මේ දවස්වල තමන්ගෙ..........
 2020 පෙබරවාරි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලි පාටියේ එකතුවෙන් හදපු හදවත පක්ෂයේ සාමාජිකත්වය..........
 2020 පෙබරවාරි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අත පාටියේ සංවිධායක සැට් එකක් ගියාලු ඒකේ ලොක්කා...........
 2020 මැයි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 මැයි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 මැයි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 මැයි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00