2019 අප්‍රේල් 26 වන සිකුරාදා
GOසිප්
 2019 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඈත රටක සේවය කරන නම කියූ සැනින් හැමෝම........
 2019 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඒකාබද්දෙ මහ පුටුව දරන හිටපු ලොකු තැනට........
 2019 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
නළු ඇමැතිතුමාගේ කොකේන් චෝදනාව ආයෙමත්.......
 2019 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
එක්තරා පක්ෂ නායකයෙක් ජාතික දේශපාලන නායකයෙක්.......
 2019 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අත පාටියෙන් දියවන්නා කවුන්සිලයට පත්වෙච්ච කෙනෙක්.......
 2019 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ආණ්ඩුවේ ඉන්න නළු මහත්තයගේ වැඩවලට වැඩියෙන්ම.......
 2019 මාර්තු 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
බජට් එකේ දෙවැනි ඡන්දෙ වෙලාවෙ අත පාටියෙ හුඟ දෙනෙක්.......
 2019 මාර්තු 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ළඟදි කාලෙ ඉවරවෙන්න යන පළාත් ආණ්ඩුවක්.......
 2019 මාර්තු 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මහ ඡන්ද කතාව රට වටේම පැතිර යද්දි......
 2019 මාර්තු 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පොහොට්ටු පාටිය ඇතුළෙ ඉන්න තරුණ මන්ත්‍රී කස්ටියගෙන්.......
 2019 මාර්තු 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ළඟදි ආණ්ඩුකාර පට්ටම් ලබාපු උන්නැහේ කෙනෙකුට......
 2019 මාර්තු 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අත පෙරළනවා කියලා එළියට ආපු සංවිධායක මහත්වරු.......
 2019 මාර්තු 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කැලණියේ භාරකාරයා වෙලා හිටපු ගැමුණු දැන් කැපිලා ගිහින්........
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඛේමාගේ කොලුවා තමන්ගේ......
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ගුවන් සේවාවක් අයිති ඇමැති......
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
උතුරු සන්ධාන ලොක්කා පසුගියදා ටෙලිෆෝන්......
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ දවස්වල ආණ්ඩු පක්ෂයේ......
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලි පාටියේ සමහර ජ්‍යෙෂ්ඨයන්ට......
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ආණ්ඩුවේ වැලිවලට බලපත්තර දෙන......
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 12:30
මේ රටේ රතු දේශපාලනේ දැනට......
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30