2019 පෙබරවාරි 19 වන අඟහරුවාදා
පුවත්
 2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
හදිසියේ ව්‍යවස්ථාවට පටහැනිව මහ මැතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත්කළ හොත්......
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:32
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රක සමාජවාදී ජනරජයේ......
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ නීත්‍යානුකූලව පත්ව සිටින අග්‍රාමාත්‍යවරයා තමා බව......
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
වත්මන් පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා සම්බන්ධයෙන් ගතයුතු ඉදිරි පියවර තීන්දු කරන්නේ......
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දුම්රියවල ගමන් වේගය මනින වේග මාපක (ස්පීඩෝ මීටර්) නොමැතිව මෙරට බොහෝ......
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනාධිපතිවරයාගේ උපදෙස් මත බැංකු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල ප්‍රතිසංවිධානයට ගනු ලැබූ තීන්දුව......
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:29
ජනවාරියේ පවත්වන බව කළින් ප්‍රකාශ කර තිබූ පළාත් සභා මැතිවරණය තවත් මාස තුනකින්......
 2018 ඔක්තෝබර් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රජයේ ප්‍රධාන හවුල්කාර පක්ෂ දෙක වන එ.ජා.ප.ය හා ශ්‍රී ල.නි.ප.ය අතර පවත්නා අර්බුද උග්‍රවීමත් සමඟ......
 2018 ඔක්තෝබර් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මෙරට මහා මාර්ග ආශ්‍රිතව නව නාගරික විදුලි පහන් පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමට දකුණු කොරියාවෙන් සැපයෙන......
 2018 ඔක්තෝබර් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ වාහන අලෙවිකරුවන්ගේ ගබඩා අංගනවල වසර පහකට ප්‍රමාණවත් වාහන තොගයක්......
 2018 ඔක්තෝබර් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කැබිනට් රහස් මාධ්‍යයට හෙළිකරන අමාත්‍යවරුන් හඳුනාගැනීම සඳහා ජනාධිපතිවරයාගේ නියමයෙන්......
 2018 ඔක්තෝබර් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ වසරේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා අයවැයෙන් වෙන් කරන ලද ප්‍රාග්ධන අරමුදලින්......
 2018 ඔක්තෝබර් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
යහපාලන රජය තව දුරටත් ස්ථාවරව පවත්වාගෙන යාම සඳහා සිදුකළ යුතු වෙනස්කම් සම්බන්ධයෙන්......
 2018 ඔක්තෝබර් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රාජ්‍ය වාණිජ ආයතන ගණනාවක පසුගිය කාලයේ ගනුදෙනු ගැන විශේෂ විමර්ශනයක් කිරීමට......
 2018 ඔක්තෝබර් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගිය රජය විසින් රුපියල් 50000ක මුදලට රාජ්‍ය සේවකයන් වෙනුවෙන් ලබාදුන්......
 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජාතික අවශ්‍යතාවක් ලෙස සලකා සභාග ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කරන්නේ නම් ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ.......
 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මෙරට ප්‍රධාන රාජ්‍ය වාණිජ බැංකු දෙක ලෙස සැලැකෙන ලංකා බැංකුව සහ මහජන බැංකුවේ කොටස්වලින්......
 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
වත්මන් යහපාලන රජයට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර මන්ත්‍රී සහාය අහිමිවීමේ අනතුරක් හටගතහොත්......
 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
නොවැම්බර් මස 05 දින මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අයවැය ලේඛනයෙන්......
 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
යහපාලන රජය බිඳ දමා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සමඟ ආණ්ඩුවක් බිහිකිරීම සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩු පක්ෂයේ......
 2019 පෙබරවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 පෙබරවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 පෙබරවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30